29 Νοεμβρίου 1951 – Χιόνια στην Αθήνα

29 Νοεμβρίου 1951 – Χιόνια στην Αθήνα

Μια “τυπική” ψυχρή εισβολή στις 29 Νοεμβρίου φέρνει χιόνι κυρίως στα βόρεια της Αττικής . Οι εφημερίδες της εποχής ( Εμπρός ) σε χρονογράφημά τους καταγράφουν το γεγονός.

Για την ενημέρωσή σας , δεν υπήρξε κάτι ακραίο από πλευράς φαινομένων . Ακολουθεί η Reanalysis του σχετικού χάρτη 850 hPa και επιφανείας εκείνης της ημέρας.