TOP STORIES TOP VIDEOS Αρθρογραφια Κοινωνία Περιβάλλον & Ενέργεια Προγνώσεις

Τα όρια προειδοποίησης για τη μεταφορά σκόνης – Πως μπορώ να τα παρακολουθώ.

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια των πρόσφατων μετεωρολογικών προγνώσεων αναφορικά με εκδήλωση φαινομένων μεταφοράς αφρικανικής σκόνης , εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: «Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης» (ΑΔΑ: Ψ9ΜΗ465ΦΥΟ-ΣΙΧ)  . Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται συστάσεις και γενικά μέτρα προφύλαξης της υγείας του πληθυσμού εξαιτίας της επιβάρυνσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Αναλυτικότερα και όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο η μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Ανάλογα με την εκτίμηση των μέσων ημερήσιων (24ωρων) επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ανακοινώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Π.Ε. ) και για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50μg/m3 οι συστάσεις και τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού έχουν ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ)  .

Διευκρινίζεται ότι για τις προτεινόμενες συστάσεις και μέτρα προστασίας του πληθυσμού για την Περιφέρεια Αττικής, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ενώ για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας η αρμοδιότητα ενημέρωσης ανήκει στον οικείο Περιφερειάρχη.

Επιπλέον συστήνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού:
Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου κατοικημένες περιοχές βρίσκονται εντός της ζώνης εκδήλωσης του επεισοδίου κι επηρεάζονται από την μεταφορά της σκόνης προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών διόδων αέρα προς το εσωτερικό).
Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η χρήση του στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή εισαγωγής «φρέσκου αέρα» που παρέχεται από ορισμένα συστήματα κλιματισμού πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου για να αποφευχθεί η εισροή καπνού από το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση των φίλτρων των συστημάτων κλιματισμού.
Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα στο εσωτερικό των κατοικιών, το μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η χρήση τζακιού για ψήσιμο/μαγείρεμα/θέρμανση, η χρήση αεροζόλ και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση της εξέλιξης των φαινομένων μεταφοράς σκόνης μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του προγράμματος «Κοπέρνικος» της ΕΕ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams_air_quality/

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Όπως παρουσιάζεται στους ανωτέρω πίνακες ενδιαφέρον υπάρχει για συγκεντρώσεις πάνω από 50 mg/m3  και ιδιαίτερα για πάνω από 150 μg/m3 όπου θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα . Πέραν όμως των συστάσεων και των οδηγιών που θα πρέπει να ακολουθούμε από τους αρμόδιους φορείς , με την σύγχρονη τεχνολογία υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούμε  τα προγνωστικά δεδομένα ανά ώρα ή ανά ημέρα από την επίσημη υπηρεσία Copernicus της ΕΕ. Ακόμη κι αν δεν είμαστε ειδικοί , σιγά σιγά θα κατανοήσουμε τα όρια και το αν οι προβλεπόμενες ποσότητες σκόνης είναι υψηλές ή όχι .

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μας “τρομάζουν” οι υπέρτιτλοι κάποιων ΜΜΕ που περισσότερο προκαλούν εντυπώσεις, παρά ενημέρωση .   

Στον χάρτη που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις ωριαίες προγνωστικές τιμές για τα PM10

Στον χάρτη που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις ημερήσιες προγνωστικές τιμές για τα PM10

 

Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα με την εκτίμηση των μέσων ημερήσιων επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, όπως αυτή αποσταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εκδώσει άμεσα συστάσεις για την προστασία του πληθυσμού , οι οποίες θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Σημειώνεται οτι το νομικό πλαίσιο για τα Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» χρήζει αλλαγών , λόγω του νέου ρόλου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δεν υπήρχε στην ΚΥΑ του 2011.

Visited 126 times, 3 visit(s) today
0Shares

2 comments

    1. Πρέπει να είναι σωστές , γιατί λαμβάνουν δεδομένα από το ίδιο δίκτυο του Υπ. Περιβάλλοντος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *