TOP STORIES TOP VIDEOS Αρθρογραφια Μετεωρολογία και Κλίμα

Η κακοκαιρία της 15ης Μαρτίου 1962

Ένα πολύ ισχυρό βαρομετρικό δημιουργήθηκε από τις 14 Μαρτίου 1962 στις ακτές της Λιβύης , όπου το κέντρο του νοτιοδυτικά της χώρας μας έφτασε τα 981 hPa , μια ιδιαίτερα χαμηλή τιμή . Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί με βροχερό καιρό όλη η Ελλάδα, ενω σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν στα Δωδεκάνησα. Η ριπαία ταχυτητα του ανέμου έφτασε τα 55 μίλια,  ενω τα τεράστια κύματα στη Ρόδο παρέσυραν το τελωνειακό φυλάκιο.  Ζημιές υπήρξαν από τα κύματα στα καταστήματα της Καλύμνου , ενώ εξώκειλε φορτηγό πλοίο με 60 άτομα στη Κω .

Η εφημερίδα  Ροδιακή της  Παρασκευής 16 Μαρτίου 1962 με Αριθ. Φύλλου 3277 γράφει χαρακτηριστικά : ” Ανεμοθύελλα ενέσκηψεν από  της 10ης εσπερινής προχθές εις την Ρόδον και εις ολόκληρον την περιοχήν Δωδεκανήσου, ενώ εις τον θαλάσσιον χώρον η κακοκαιρία ήτο εκ των σπανίων. Εις την πόλιν της Ρόδου η ανεμοθύελλα ήτο ασυνήθους εντάσεως, η ταχύτης δε του ανέμου υπελογίσθη εις 9 μποφόρ, ενώ η θάλασσα υπερεκάλυπτε τον φυσικόν λιμενοβραχίονα των Μύλων και προεκάλεσεν αρκετάς ζημίας εις λέμβους και μικρά πετρελαιοκίνητα, παρασύρασα και το τελωνειακόν φυλάκιον Μανδρακίου. Εβυθίσθη επίσης το αποβατικόν των προσκόπων” .Επίσης θαλάσσια ύδατα εισήλθον εντός του χώρου όπου ευρίσκονται τα ελάφια του Δήμου, προκαλέσαντα ζημίας εις τα δένδρα και τας εγκαταστάσεις. Κύματα έφθαναν μέχρι της πύλης Αγ. Αικατερίνης και παρέσυρον λίθους του τείχους εις Ακαντιάν. Εν τω μεταξύ υπό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας απηγορεύθη ο απόπλους όλων των σκαφών μέχρι της βελτιώσεως του καιρού και διετάχθησαν τα εν πλώ σκάφη όπως καταφυγίου εις τους πλησιέστερους λιμένας. Λόγω της κακοκαιρίας το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου και τα λοιπά Λιμεναρχεία Δωδεκανήσου εξέδωσαν γενικήν διαταγήν απαγορεύσεως απόπλου. Λόγω της κακοκαιρίας ο πλωτός ραδιοσταθμός «Κούριερ», δύο μότορσιπ και δύο αλιευτικά έχουν ποδίσει εις τον υπήνεμον όρμον Τριαντών, καθώς και το καταπλεύσαν εκ Καρπάθου ατμόπλοιον «Αρκαδία» το οποίον διετάχθη να παραμείνη μέχρι της βελτιώσεως του καιρού. Το «Μιαούλης» επόδισεν εις Νάξον και το «Πανορμίτης» εις Κάλυμνον.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Η κίνηση του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από 14-16 Μαρτίου 1962 

Με τη σφοδρή κακοκαιρία συνεχίζει το ρεπορτάζ της Ροδιακής : …Εις την ύπαιθρον της Ρόδου εσημειώθησαν εκτεταμέναι ζημίαι εις τα πρώϊμα κηπευτικά της ανατολικής και της δυτικής πλευράς της νήσου και εις τας δενδρώδεις καλλιεργείας, αύται όμως δεν υπελογίσθησαν εισέτι εις χρηματικόν ποσόν. Ιδίως εσημειώθησαν ζημίαι εις τα πρώϊμα Παραδεισίου, Σορωνής και Κρεμαστής. Λόγω της ενσκηψάσης σφοδροτάτης ανεμοθυέλλης προσήρραξεν τας πρώτας πρωϊνάς ώρας εις την αμμώδη τοποθεσίαν Κούμπουρνο το ελληνικόν φορτηγόν «Κρόνος», 9.000 τόννων, κενόν φορτίον. Το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες, συνολικώς 57 άτομα, εγκατέλειψαν το σκάφος. Παρέμενον επί του σκάφους ο Πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος και ο ασυρματιστής. Χάρις εις τα ληφθέντα μέτρα υπό του Λιμεναρχείου Κω, άπαντες διεπεραιώθησαν εις την ξηράν δι’ αερογεφύρας την 9.30 π.μ. Εξ άλλου το μότορσιπ «Μαρία» ευρίσκεται έξω της Κω χωρίς να δυνηθή να εισέλθη εις τον λιμένα. 

Στην εφημερίδα Ελευθερία της 16ης Μαρτίου υπάρχει αναφορά για ένα θύμα από την κακοκαιρία , ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η μεγάλη μεταφορά σκόνης σε όλη τη κεντρική και νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Κρήτη .

Visited 43 times, 1 visit(s) today
0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *