TOP STORIES TOP VIDEOS Αρθρογραφια Κοινωνία Περιβάλλον & Ενέργεια

Μεθάνιο : Αέριο είκοσι οκτώ φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα. Γιατί αυξήθηκαν οι συγκεντρώσεις του από το 2020 και μετά;

“Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί¨- Ηράκλειτος

Όταν ο NOAA δημοσίευσε τους αριθμούς του 2020 για το ατμοσφαιρικό μεθάνιο, πολλοί επιστήμονες εξεπλάγησαν για την σημαντική αύξησή του . Αν και τα οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι τα lockdown που σχετίζονται με τον COVID-19 είχαν οδηγήσει σε βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα και μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το μεθάνιο της ατμόσφαιρας εξακολουθούσε να εκτοξεύεται —πάνω από 1900 μέρη ανά δισεκατομμύριο και σχεδόν τριπλάσια προβιομηχανικά επίπεδα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης για το 2020 ήταν ο υψηλότερος που είχαν καταγράψει οι επιστήμονες από τότε που ξεκίνησαν οι συστηματικές ετήσιες μετρήσεις μεθανίου το 1983 — μια αύξηση 15 μερών ανά δισεκατομμύριο, η οποία ξεπεράστηκε ξανά το 2021.

Οι επιστήμονες του κλίματος θεωρούν ότι το μεθάνιο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό ανθρωπογενές αέριο θερμοκηπίου μετά το διοξείδιο του άνθρακα.  Είναι  είκοσι οκτώ φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα και για 100 χρόνια, έχει συμβάλει στο 15 έως 45 τοις εκατό του 1,1°C (2°F) της θέρμανσης που έχει γνωρίσει η Γη από το 1880.

Το αέριο συμβάλλει επίσης στο σχηματισμό του τροποσφαιρικού όζοντος.που μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία και τη γεωργία. «Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης το 2020 ήταν μεγάλη, απροσδόκητη και ανησυχητική», δήλωσε ο Ben Poulter, επιστήμονας γαιοεπιστημών στο Goddard Space Flight Center της NASA.

Οι συγκεντρώσεις μεθανίου είχαν σημειώσει υψηλές τιμές μεταξύ 2000 και 2006, αλλά καθώς άρχισαν να αυξάνονται μεταξύ 2007 και 2019, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης κυμάνθηκε γύρω στα 9 μέρη ανά δισεκατομμύριο ετησίως. Για χρόνια, οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί οι συγκεντρώσεις του μεθανίου στην ατμόσφαιρα αυξάνονται τόσο γρήγορα, καθώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές διεργασίες που παράγουν το αέριο και από την άλλη μεριά οι διαδικασίες απομάκρυνσής του είναι δύσκολο να μετρηθούν. Η αποσύνθεση της οργανικής ύλης σε υγροτόπους, η εξόρυξη και χρήση ορυκτών καυσίμων, η πέψη από μηρυκαστικά, η καύση βιομάζας από πυρκαγιές, η απόψυξη του μόνιμου παγετού, η διάσπαση των υλικών σε χώρους υγειονομικής ταφής, οι διαρροές στον ωκεανό και οι λίμνες γλυκού νερού, ακόμη και οι τερμίτες βρίσκονται μεταξύ των πολλών πηγών αερίου.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

«Δεν έχουμε όλα τα δεδομένα και τις δυνατότητες παρακολούθησης που χρειαζόμαστε για να λάβουμε μια εντελώς οριστική απάντηση για το γιατί οι συγκεντρώσεις του μεθανίου αυξάνονται τόσο γρήγορα», ανέφερε ο Poulter. «Αλλά με τις πληροφορίες που έχουμε, βλέπουμε ισχυρές ενδείξεις ότι η αύξηση το 2020 οφείλεται σε απότομες αυξήσεις στις εκπομπές από υγροτόπους καθώς και, παραδόξως, στις μειώσεις των εκπομπών ρύπανσης από οξείδιο του αζώτου (NOx) λόγω του  lockdown για τον  COVID-19  που επιβράδυναν έμμεσα την απομάκρυνση του μεθανίου από την ατμόσφαιρα».

Διεθνής ομάδα επιστημόνων συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, το Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αεροπορικής Έρευνας, NOAA, NASA, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Καλιφόρνια, Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και Πανεπιστήμιο Tsinghua ανέφεραν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Nature τον Δεκέμβριο του 2022.

Η ομάδα κατέληξε στα συμπεράσματά της αναλύοντας έναν συνδυασμό απογραφών εκπομπών  από δεδομένα ανθρώπινης δραστηριότητας και προσομοιώσεις βιογεωχημικών μοντέλων και εκτιμήσεις μοντελοποίησης με βάση δεδομένα από παρατηρήσεις ατμοσφαιρικού μεθανίου, ανέφερε ο Xin Lin από το LSCE. – ο οποίος ηγείτο της μελέτης . Χρησιμοποίησαν δεδομένα από τον δορυφόρο παρατήρησης αερίων θερμοκηπίου της Ιαπωνίας (GOSAT) και τους δορυφόρους της NASA για να βοηθήσουν στην επικύρωση των ευρημάτων τους .

Η ερευνητική ομάδα απέδωσε περίπου το ήμισυ της αύξησης του ρυθμού αύξησης του μεθανίου κατά το 2020 σε αυξημένες εκπομπές από υγροτόπους ( wetlands) .

«Οι περισσότεροι από τους υγροτόπους του κόσμου εκτέθηκαν σε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και περισσότερες βροχοπτώσεις από ό,τι συνήθως το 2020, ιδιαίτερα στο βόρειο ημισφαίριο. Οι υγρότοποι ήταν περίπου μισό βαθμό θερμότεροι σε σχέση με το 2019 και οι βροχοπτώσεις στους παγκόσμιους υγρότοπους αυξήθηκαν κατά 2 έως 11 τοις εκατό», εξήγησε ο Σούσι Πενγκ, ειδικός επιστήμονας γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και επικεφαλής της μελέτης. “Αυτό το γεγονός πιθανότατα προκάλεσε την επέκταση των υγροτόπων, έφερε νωρίτερη απόψυξη του εδάφους και ημερομηνίες κατάψυξης του εδάφους αργότερα ” . Οι επιστήμονες της ομάδας απέδωσαν το άλλο μισό της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης στη μείωση των εκπομπών NOx λόγω των περιορισμών λόγω COVID-19!   Το NOx, είναι ένας ατμοσφαιρικός ρύπος που απελευθερώνεται από την καύση ορυκτών καυσίμων και ο οποίος πυροδοτεί μια αλυσίδα χημικών αντιδράσεων που παράγουν μια ή ένωση που ονομάζεται υδροξύλιο (OH). Αυτό χρησιμεύει ως ατμοσφαιρικό «απορρυπαντικό» αντιδρώντας με το μεθάνιο και το απομακρύνει από την ατμόσφαιρα, εξήγησε ο Lin.  Εφόσον ήταν μειωμένες οι εκπομπές ΝΟx θα ήταν μειωμένη και η επίδρασή του επί του μεθανίου  

Ο παραπάνω χάρτης  προσφέρει μια συνολική προβολή που δείχνει πού μειώθηκαν οι εκπομπές NOx το 2020 λόγω της μείωσης των μεταφορών και της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά το πρώτο έτος της πανδημίας COVID-19. Οι πυκνοκατοικημένες περιοχές στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία σημείωσαν σημαντικές μειώσεις (μωβ). Ο χάρτης βασίζεται σε δεδομένα από το Κοινοτικό Σύστημα Δεδομένων Εκπομπών, το οποίο υποστηρίζεται εν μέρει από το Πρόγραμμα Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Ατμοσφαιρικής Σύνθεσης της NASA. Επεκτάθηκε έως το 2020 με βάση τις ανθρωπογενείς εκπομπές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από το πρόγραμμα Carbon Monitor.

«Η έρευνά μας σχετικά με την άνοδο του 2020 είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να εξετάζουν τους ρύπους μεμονωμένα. Υπάρχει ένα φαινόμενο κυματισμού που σχετίζεται με τον καθαρισμό των NOx που πρέπει να λάβουν υπόψη όταν σκέφτονται πώς να διαχειριστούν τις εκπομπές μεθανίου», είπε ο Poulter. Επειδή το μεθάνιο είναι ένα τόσο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, ειδικά βραχυπρόθεσμα, πολλοί κλιματικοί επιστήμονες λένε ότι ο περιορισμός των εκπομπών μεθανίου είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες μεθόδους για να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού αυτής της θέρμανσης στο 1,5-2 °C πάνω από τις προβιομηχανικές θερμοκρασίες.

Αλλά υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι αυτό συμβαίνει ακόμα. Ο ρυθμός αύξησης του μεθανίου το 2021 ήταν ακόμη υψηλότερος από τον ρυθμό του 2020, αυξάνοντας από 15,3 μέρη ανά   δισεκατομμύριο το 2020 σε 17 μέρη ανά δισεκατομμύριο το 2021.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερη ανάλυση για να επιβεβαιώσουμε τα συμπεράσματα , αλλά ο φόβος μου είναι ότι βλέπουμε την αρχή ενός ανησυχητικού κύκλου ανάδρασης στον οποίο οδηγούμαστε σε πιο έντονες βροχές και υψηλότερες θερμοκρασίες, το οποίο  μας οδηγεί σε περισσότερες εκπομπές μεθανίου και τελικώς σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας, και ούτω καθεξής», ανέφερε ο Poulter. 

Πηγή: NASA – Εικόνες του Παρατηρητηρίου Γης της NASA από τον Joshua Stevens, χρησιμοποιώντας δεδομένα με την ευγενική προσφορά των Peng, S., et al. (2022).

Visited 3 times, 1 visit(s) today
0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *