TOP STORIES Αρθρογραφια Περιβάλλον & Ενέργεια

Πεζοπορία στην Άνδρο-Hiking in Andros

Ιδανικό νησί για πεζοπορία θεωρείται η Άνδρος, καθώς -σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων- η ορεινή της φύση και η πληθώρα πηγών προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις της πεζοπορίας. Τον Οκτώβριο του 2015, μάλιστα, εξασφάλισε το σήμα πιστοποίησης για τα μονοπάτια της από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορικών Συλλόγων και είναι το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που έχει εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Το σήμα της πιστοποίησης ήρθε ως φυσική συνέπεια της συστηματικής προσπάθειας καταγραφής των διαδρομών και ανάδειξης των μονοπατιών από το δίκτυο “Διαδρομές Άνδρου” (www.androsrutes.gr).

pezoporia2

Το One Foot Forward Travel (www.onefootforward.gr) είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και επιχειρήσεων που αγαπούν τη φύση, βλέπουν τη ζωή ολιστικά και προωθούν τον υπεύθυνο οικοτουρισμό.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Ο περιπατητής στην Άνδρο έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα πάντα: Παλαιά γεφύρια, νερόμυλους, κοιλάδες -ακόμη και μικρούς καταρράκτες! Μπορεί να περπατήσει δίπλα σε ποταμάκια (Αχλα, Βόρη, Πυθάρα), ενώ έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει τις ξερολιθιές αλλά και να απολαύσει μοναδική θέα, καθώς κάποιες από τις διαδρομές φθάνουν σχεδόν στην κορυφογραμμή των ορεινών όγκων του νησιού.

logo leading quality trail

Στην Άνδρο έχουν καταγραφεί πάνω από 25 διαδρομές πεζοπορίας, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, που προσφέρονται για έμπειρους αλλά και αρχάριους περιπατητές. Το συνολικό μήκος του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών υπολογίζεται πως προσεγγίζει και ίσως ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα!

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Το 1997, η Νομαρχία Κυκλάδων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Άνδρου υλοποίησε τον καθαρισμό και τη σηματοδότηση 12 πεζοπορικών διαδρομών, συνολικού μήκους 85 χλμ, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού. Πρόσφατα οι διαδρομές αυτές αυξήθηκαν, καθώς προστέθηκαν νέες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες στο βόρειο και το δυτικό τμήμα του νησιού.

HIKING in ANDROS

Andros, unlike the other islands of Cyclades, is ideal for hiking due to its mountainous nature and the variety of springs that offer a unique experience. In recent years, there has been a systematic effort by the “Andros Routes” network (www.androsroutes.gr) to record, maintain and promote these routes. These actions have increased the number of foreign (mainly) visitors who love this form of tourism. In October 2015 The European Ramblers’ Association granted Andros΄ Paths as “Leading Quality Trails – Best of Europe”. This label hides a special system of criteria that takes care of the needs of hikers, makes the attractiveness of trails tangible and thereby guarantees a high standard.

One Foot Forward Travel (www.onefootforward.gr) is another network of people and enterprises who love nature, look at life holistically and promote responsible eco-tourism.

Hikers in Andros can enjoy everything: Old bridges, watermills, valleys or even small waterfalls! You can walk beside rivers (Achla, Vori, Pythara), have the opportunity to admire “stenes” (stone-walled paths) and enjoy a unique view. Some of these routes almost reach the island’s mountain ridge.

In Andros, there have been recorded over 25 hiking trails of varying difficulty that, both experienced and novice, hikers can enjoy. The estimated total length of the hiking paths network is 300 km! In 1997, the Cyclades Prefecture in cooperation with the Andros Agency of Development undertook a project to clear and signpost 12 hiking routes of 85 km long, most of which are located in the central and southern part of the island. Recently, some particularly interesting routes were added in the northern and western parts.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1HI0uyP4_0eiDJigYEU1bK8en4ZWmQdLm&ll=37.86906988511835%2C24.83140155685157&z=12

Πηγή : Ιστοσελίδα Δήμου Άνδρου & Androsroutes

Visited 4 times, 1 visit(s) today
0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *