TOP STORIES Uncategorized Web TV Αρθρογραφια Κοινωνία Μετεωρολογία και Κλίμα Περιβάλλον & Ενέργεια Προγνώσεις

Αγρομετεωρολογία και ΕΜΥ

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας άλλος τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας που να εξαρτάται τόσο πολύ από τον καιρό όσο η γεωργία .  Πρώτη επιλογή του Ελευθερίου Βενιζέλου πριν από 90 χρόνια , όταν δημιουργούσε την νέα ΕΜΥ -το 1931- ήταν η απόφασή του για την συμμετοχή του Υπουργείου Γεωργίας στο Μετεωρολογικό Συμβούλιο της νέας μετεωρολογικής Υπηρεσίας και έθεσε ως βασικό πυλώνα της ΕΜΥ, την υποστήριξη της αγροτικής οικονομίας. Οργανώθηκε το τμήμα της Γεωργικής Μετεωρολογίας ή Αγρομετεωρολογίας το οποίο παρά τις δομικές αλλαγές που έχει υποστεί στο πέρασμα του χρόνου,  μέχρι σήμερα ασχολείται με τους μετεωρολογικούς, υδρολογικούς, εδαφολογικούς και βιολογικούς παράγοντες που επιδρούν στη γεωργική παραγωγή και εξετάζει τη διασύνδεση μεταξύ γεωργίας, δασών περιβάλλοντος και  μετεωρολογίας.  Στην πράξη όμως στην σημερινή ΕΜΥ το τμήμα αυτό την τελευταία 15εατία έχει εγκαταληφθεί από τις τελευταίες Διοικήσεις και έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος του. Τις αντιρρήσεις μου αλλά και τις προτάσεις μου τις είχα διατυπώσει  με υπόμνημα αλλά και με ανοιχτή επιστολή μου ως Υποδιοικητής προ 3ετίας προς τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί επίλυση του θέματος με ανάλογη στελέχωση και υποστήριξη αυτού του τμήματος.  Μάλιστα εκφράζονται και απόψεις από κάποιους κύκλους εντός της ΕΜΥ ,  οτι τμήματα όπως αυτό , που έχουν απαξιωθεί και έχουν μείνει με ένα άτομο,  αυτά θα πρέπει να κλείσουν!  Δυστυχώς αυτή η πολιτική προωθείται από στελέχη που δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με αυτόν το τομέα και που το ενδιαφέρον τους έχει επικεντρωθεί μόνο σε άλλους τομείς ( όπως πχ η αεροναυτιλία ) . Η ΕΜΥ όμως πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς όχι μόνο της άμυνας, αλλά της υποστήριξης της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα . Οι κακές πολιτικές του περελθόντος πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Ήδη απο της ψηφίσεως του ΠΔ 161 το 1997 , η ΕΜΥ απώλεσε τους τομείς των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας , GEO κα.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσω την αξία της αγρομετεωρολογίας -αν και δεν είναι ο τομέας μου- να εκθέσω το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο μέλλον και να εξηγήσω γιατί , με τα σημερινά δεδομένα πρέπει η ΕΜΥ να βοηθηθεί να αναπτύξει και να επαναδραστηριοποιήσει το τμήμα γεωργικής Μετεωρολογίας. Μόνο με την ανάπτυξη η ΕΜΥ θα μπορέσει  να βοηθηθήσει τους αγρότες, να  προετοιμαστούν για την εφαρμογή της υποστηρικτικής πληροφορίας και γνώσης στις αγρομετεωρολογικές πρακτικές,  μέσω αγρομετεωρολογικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει και υποστηρίζει ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO,2010). Για παράδειγμα σας αναφέρω την επαναφορά πρόγνωσης καιρού για τους αγρότες από την Δημόσια Τηλεόραση αλλά και άλλα υπστηρικτικά  μέτρα που μπορούν να γίνουν. Άλλωστε το μέτρο αυτό το είχα εφαρμόσει σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι με το οποίο συνεργαζόμουν με μεγάλη επιτυχία , πριν από λιγα χρόνια . Μπορεί να ξαναξεκινήσει  και οι εμπλεκόμενοι φορείς το βλέπουν θετικά . Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας .

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ -ΠΟΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ;

Με την ευρεία έννοια, αγρομετεωρολογία είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης μετεωρολογίας που μελετά την ανταπόκριση των ζώντων οργανισμών στο φυσικό περιβάλλον και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ μετεωρολογίας και γεωργίας. Στο πρώτο επίπεδο ταξινομούνται η υδρομετεωρολογία, η τεχνική μετεωρολογία και η βιομετεωρολογία. Η βιομετεωρολογία περιλαμβάνει επίσης τρεις κλάδους, εκ των  οποίων στον πρώτο ανήκουν η γεωργική μετεωρολογία ή αγρομετεωρολογία και η φαινολογία, στο δεύτερο η δασική μετεωρολογία και στον τρίτο η ανθρώπινη βιομετεωρολογία. Στόχος της αγρομετεωρολογίας είναι η βελτίωση ή/και η μεγιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής μέσω περισσότερο ακριβούς πρόγνωσης και ελέγχου του φυσικού περιβάλλοντος, για την απώτερη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του αγροτικού περιβάλλοντος. Η πρόγνωση μπορεί να καλύπτει ένα εύρος πεδίων, που περιλαμβάνει ποσοτικές προγνώσεις
σοδειάς, καθώς και παρακολούθηση γεωργικής παραγωγής, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας από τη μια μεριά, μέχρι την εκτίμηση της παραγωγής του ζωικού κεφαλαίου και των κλιματικών καταστροφών από την άλλη. Ο έλεγχος του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνει πρόληψη παγετού, έλεγχο πλημμύρας, ρύθμιση θερμοκρασίας σε στάβλους, καθώς και τροποποίηση καιρού για ξηρασία και χαλάζι, για τη βέλτιστη διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος.

Με τη στενή έννοια, αγρομετεωρολογία αναφερόμαστε  στη μελέτη των φυσικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν τον καιρό και σχετίζεται με την αγροτική παραγωγή. Η αγρομετεωρολογία είναι μια οριζόντια επιστήμη, που εφαρμόζει τη φυσική της ατμόσφαιρας και του εδάφους στη γεωργία. Ακόμα, μελέτες και έρευνες του μικροκλίματος φυτών και ζώων, καθώς και στατιστική επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων, αποτελούν αντίστοιχα αντικείμενα της αγρομετεωρολογίας. Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει ιδιότητες του φυσικού οικοσυστήματος, όπου παράγονται ζώντα όντα, όπως αέρας, έδαφος, νερό, φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί και ξένη ύλη. Οι ζώντες οργανισμοί που μελετώνται στην αγρομετεωρολογία περιορίζονται στα καλλιεργούμενα φυτά, το ζωικό κεφάλαιο, τα έντομα και τους μικροοργανισμούς οικονομικής σημασίας.

Η αγρομετεωρολογία ως επιστήμη περιλαμβάνει τις γήινες (φυσικές) επιστήμες, και συγκεκριμένα τη φυσική της  ατμόσφαιρας (π.χ. μετεωρολογία και κλιματολογία), όπως επίσης τη γεωλογία και την υδρολογία. Παράλληλα περιλαμβάνει ορισμένες βιολογικές επιστήμες, και συγκεκριμένα τη βοτανολογία, τη φυσιολογία και την παθολογία φυτών και ζώων, αλλά και σχετικές τεχνολογίες της γεωργίας. Οι αναπτυγμένες χώρες δημιουργούν συνήθως, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής, αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την παροχή περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων για την υποστήριξη της διατηρήσιμης παραγωγής τροφίμων, την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και πρακτικές διαχείρισης εδαφών, που επηρεάζουν τις διαδικασίες ανταλλαγής αερίων του θερμοκηπίου.

Η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, λόγω της αρχικής προσαρμογής στην κλιματική μεταβλητότητα/αλλαγή. Οι ακριβείς και λεπτομερείς προγνώσεις του καιρού βραχείας διάρκειας (μέχρι 2 μέρες) και μέσης διάρκειας (μέχρι 10-15 μέρες) σε ειδικές κρίσιμες περιόδους, καθώς και οι εποχικές κλιματικές προγνώσεις, είναι ήδη διαθέσιμες.  Η αξιόπιστη πρόγνωση του καιρού μακράς διάρκειας δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για την αγροτική κοινότητα σε βάση ρουτίνας παγκοσμίως.  Ωστόσο, σημαντικές υπηρεσίες παρέχονται υπό μορφή αγρομετεωρολογικών προγνώσεων, όπως οι ημερομηνίες φαινολογικών σταδίων, η ποσότητα και η ποιότητα σοδειάς, και η εμφάνιση επιδημιών σε καλλιέργειες και ζώα. 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Η  αγρομετεωρολογία είναι οριζόντια επιστήμη, που κάνει χρήση διαφόρων φυσικών, βιολογικών και εφαρμοσμένων γεωπονικών επιστημών. Μεταξύ των φυσικών επιστημών, η  μετεωρολογία είναι το πιο συναφές αντικείμενο στην αγρομετεωρολογία. Ωστόσο, ενώ στην αγρομετεωρολογία γίνεται χρήση πολλών τεχνικών και μεθόδων της  μετεωρολογίας, αναγκαστικά το ενδιαφέρον εστιάζεται στις αγροτικές εφαρμογές των μεθόδων αυτών.

Είναι γνωστό ότι η ημερήσια διακύμανση της υγρασίας του αέρα, καθώς και της εδαφικής υγρασίας, αποτελεί ζωτικό θέμα, που επιζητεί λύση. Η μελέτη αυτή εμπλέκει μετεωρολογία και υδρολογία. Τα όρια μεταξύ των δύο είναι θέμα έμφασης. Οι μετεωρολογικές μελέτες επικεντρώνονται στο σχηματισμό βροχής, χιονιού, δρόσου και υδρατμών στην ατμόσφαιρα, αλλά και στις διεργασίες της εξάτμισης, της συμπύκνωσης και της εξατμισοδιαπνοής από την επιφάνεια της γης. Οι υδρολογικές μελέτες περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στις διεργασίες της συγκράτησης, της απορροής, της διήθησης, του υπόγειου νερού και τις αλλαγές στην αποθήκευση του νερού στο έδαφος. Η υδρολογία είναι σημαντική σε μερικούς τύπους αγροτικών προβλημάτων, όπως και η μετεωρολογία. Πλημμύρες, ξηρασίες και γενικά χρήση νερού στη γεωργία είναι ενδεικτικά μερικά από αυτά τα παραδείγματα (Σας συστήνω να διαβάσετε αυτό το άρθρο που αναφέρεται στις πλημμύρες) . Συνεπώς, υδρολογία, μετεωρολογία και φυσική είναι τρεις σημαντικές φυσικές επιστήμες που συνδέονται στενά με την αγρομετεωρολογία.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Η αγρομετεωρολογία συνδέεται επίσης με τη χημεία. Η χημική σύσταση του βρόχινου νερού, η όξινη βροχή, ο σχηματισμός καπνού (ή αιθάλης), οι πυρήνες συμπύκνωσης, τα αιωρούμενα σωματίδια, οι χαλαζόκοκκοι, η κατανομή του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων στοιχείων στην ατμόσφαιρα είναι προβλήματα στα οποία εμπλέκεται η χημεία. Τέλος, η σύγχρονη στατιστική, ειδικότερα η βιοστατιστική και η βιομετρία αποτελούν σημαντικά εργαλεία της αγρομετεωρολογίας. Η αγρομετεωρολογία μπορεί να θεωρηθεί μια ανεξάρτητη επιστήμη, με αντικείμενο τη σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με τις βιολογικές ανταποκρίσεις υπό φυσικές συνθήκες. Αυτό ανεξαρτητοποιεί την αγρομετεωρολογία τόσο από τις φυσικές όσο και από τις βιολογικές επιστήμες. Σήμερα, υπάρχει πραγματική ανάγκη να έρθουν κοντά οι δύο αυτές σφαίρες γνώσης.  Η συνεχώς βελτιούμενη κατανόηση των επιπτώσεων του καιρού και του κλίματος σε εδάφη, φυτά, ζώα, δένδρα και παραγωγή συστημάτων καλλιεργειών καθίσταται απαραίτητη στη λήψη αποφάσεων από αγρότες και τεχνικούς, ώστε να επιβεβαιωθεί η ανάγκη έγκαιρης και αποτελεσματικής χρήσης της μετεωρολογικής και κλιματολογικής πληροφορίας, καθώς και των αγρομετεωρολογικών υπηρεσιών στη γεωργία.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι ακριβείς και λεπτομερείς προγνώσεις του καιρού βραχείας διάρκειας (μέχρι 2 μέρες) και μέσης διάρκειας (μέχρι 10-15 μέρες) σε ειδικές κρίσιμες περιόδους, καθώς και οι εποχικές κλιματικές προγνώσεις, είναι ήδη διαθέσιμες. Η αξιόπιστη πρόγνωση του καιρού μακράς διάρκειας δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για την αγροτική κοινότητα σε βάση ρουτίνας παγκοσμίως. Ωστόσο, σημαντικές υπηρεσίες παρέχονται υπό μορφή αγρομετεωρολογικών προγνώσεων, όπως οι ημερομηνίες φαινολογικών σταδίων, η ποσότητα και η ποιότητα σοδειάς, και η εμφάνιση επιδημιών σε καλλιέργειες και ζώα. Η πρόγνωση του καιρού συμβατικού τύπου μπορεί να διαδραματίσει βοηθητικό ρόλο, πάντα με την προϋπόθεση ότι είναι αξιόπιστη και εύκολα διαθέσιμη, και, κυρίως, ότι οι επιδράσεις του μελλοντικού καιρού είναι κατανοητές από τον αγρότη, που δεν έχει συνήθως τη δυνατότητα να αντιδράσει.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Η δασική μετεωρολογία, ως συνιστώσα της αγρομετεωρολογίας, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες διεθνώς. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται πλέον επιχειρησιακά σε παγκόσμια κλίμακα αξιόπιστες μέθοδοι για την πρόγνωση της πιθανότητας έναρξης και εξάπλωσης, καθώς και παρακολούθησης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών.  Οι αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση σε αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες, λόγω της συνεχούς πίεσης από την πλευρά του πληθυσμού και των συνεχώς εξελισσόμενων γεωργικών πρακτικών. Πράγματι, αναμένεται αύξηση των απαιτήσεων σε αγρομετεωρολογική πληροφορία και υπηρεσίες όσον αφορά τεχνολογίες, συστήματα και πρότυπα καλλιεργειών, διαχείριση νερού και μετεωρολογικό έλεγχο εχθρών και ασθενειών.  Οι αναπτυγμένες χώρες δημιουργούν συνήθως, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής, αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την παροχή περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων για την υποστήριξη της διατηρήσιμης παραγωγής τροφίμων, την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και πρακτικές διαχείρισης εδαφών, που επηρεάζουν τις διαδικασίες ανταλλαγής αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, λόγω της αρχικής προσαρμογής στην κλιματική μεταβλητότητα/αλλαγή.

Η οικονομική αξία της μετεωρολογικής πληροφορίας αυξάνεται σταθερά, ως αποτέλεσμα της διαχρονικής αύξησης της παρεχόμενης ενημέρωσης του κοινού. Ενώ η παραγωγή πληροφορίας προς την αγροτική κοινότητα σε πραγματικό χρόνο για κοινωνικοοικονομικές δράσεις είναι πλέον δυνατή, οι αντίστοιχες υπηρεσίες δεν έχουν οργανωθεί μέχρι σήμερα. Αν και πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν, ωστόσο διαφαίνονται ήδη ειδικές αγρομετεωρολογικές ανάγκες, όπως: η αγροκλιματολογία, για τη σχεδίαση χρήσεων γης και τη ζωνοποίηση καλλιεργειών, η επιχειρησιακή παρακολούθηση καλλιεργειών και αγρομετεωρολογικές πρακτικές με βάση εξαγόμενα  , μοντέλα προσομοίωσης της ανάπτυξης, οι μετεωρολογικές απαιτήσεις και ανάγκες, για την παρακολούθηση των καλλιεργειών και τις  εφαρμογές εισροών, οι στρατηγικές πρόγνωσης και διαχείρισης, για ξηρασίες και πλημμύρες, η παρακολούθηση εχθρών και ασθενειών, με τη χρήση μετεωρολογικών μοντέλων προειδοποιήσεων, η μικροκλιματική διαχείριση και οι τροποποιήσεις κα.

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (WMO)  KAI H ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Σήμερα, ο ορίζοντας της αγρομετεωρολογίας επαναπροσδιορίζεται και διευρύνεται (WMO, 2010). Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι ο επαναπροσδιορισμός αυτός σηματοδοτεί διαφοροποιήσεις και αλλαγές στο χαρακτηρισμό και τις μορφές των πληροφοριών καιρού και κλίματος, στις μεθοδολογίες εκτίμησης επιπτώσεων καιρού και κλίματος στη γεωργική παραγωγή, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η αγρομετεωρολογική γνώση αναμένεται να αξιοποιηθεί στη γεωργία.  Η νέα αυτή προσέγγιση καθιστά την αγρομετεωρολογία πολύ περισσότερο προσανατολισμένη σε υπηρεσίες. Αναντίρρητα, υπάρχουν τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στο πεδίο της αγρομετεωρολογίας, που πηγάζουν από τη μέχρι σήμερα εξέλιξή της και δικαιολογούν τη σημασία και τον αυξανόμενο ρόλο της στη γεωργία και τη γεωργική παραγωγή.  Είναι απαραίτητη η δημιουργία αγροκλιματικών  βάσεων δεδομένων. Η ανάπτυξη και η διάθεση κατάλληλων μετεωρολογικών και αγρομετεωρολογικών βάσεων δεδομένων αποτελούν κύριο προαπαιτούμενο για τη μελέτη και διαχείριση των διαδικασιών γεωργικής και δασικής παραγωγής.

Τα αγρομετεωρολογικά μοντέλα θα πρέπει να αναπτυχθούν . Πολλές εφαρμογές στην επίλυση θεμάτων έρευνας και διαχείρισης καλλιεργειών και πολιτικών παρουσιάζουν τα αγρομετεωρολογικά μοντέλα. Εφόσον η τεχνολογία εξελίσσεται, αυξάνονται οι δυνατότητες εφαρμογής μοντέλων προσομοίωσης καλλιεργειών και συστημάτων λήψης αποφάσεων, για τη συμβολή στην επίλυση πραγματικών παγκόσμιων προβλημάτων, που σχετίζονται με την αειφορία στη γεωργία, την ασφάλεια των τροφίμων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Απαιτούνται, βέβαια, ακριβή και έγκαιρα εισαγόμενα στοιχεία, κυρίως στα αγρομετεωρολογικά συστήματα λήψης αποφάσεων. Επισημαίνεται ακόμα ότι τα μοντέλα προσομοίωσης εξελίσσονται, χρησιμοποιώντας σταδιακά παραμέτρους βιολογικής σημασίας για το οικοσύστημα, ώστε τα εισαγόμενα δεδομένα να οδηγούν σε αποτελέσματα με βιολογική σημασία και ερμηνεία. Ας σημειωθεί ότι τα μοντέλα βασίζονται σε υποθέσεις και εμπειρισμό, η δε ισχύς των υποθέσεων και η γενίκευση των εμπειρισμών αποτελούν αντικείμενο τρέχουσας έρευνας.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Η Κλιματική μεταβλητότητα/αλλαγή. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως είναι η πλανητική θέρμανση και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, τους υδατικούς πόρους, τη γεωργία και την ανθρώπινη υγεία. Η αγρομετεωρολογία καλείται να διαδραματίσει έναν καθοδηγητικό ρόλο στην έρευνα για την εκτίμηση της κλιματικής μεταβλητότητας και στο τρίπτυχο: επιπτώσεις – αντιμετώπιση – προσαρμογή (Δαλέζιος,2011), όπου κύρια εξετάζονται οι επιπτώσεις στη βιόσφαιρα και οι στρατηγικές προσαρμογής, για τον περιορισμό της τρωτότητας στη γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ μεταβλητότητας και αλλαγής, όσον αφορά κυρίως τις επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας την κάλυψη τρεχουσών
αναγκών .

Επιχειρησιακή αγρομετεωρολογία και υπηρεσίες. Η πληροφορία έχει αξία όταν διατίθεται με τέτοιον τρόπο ώστε ο χρήστης να δέχεται το μέγιστο όφελος από την αξιοποίησή της. Η ευκαιρία και η πρόκληση για αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες αναμένεται να αυξηθούν δραματικά αν γίνουν γνωστά στο χρήστη η σημασία και τα οικονομικά οφέλη από την πληροφορία. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η χρήση από τον παραγωγό μετεωρολογικών δεδομένων σε διάφορες αποφάσεις γεωργικής διαχείρισης. Επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες των ωφελημένων από τις υπηρεσίες.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στη λεκάνη της Μεσογείου έχουν ήδη διαπιστωθεί διαχρονική μείωση των βροχοπτώσεων (της τάξης του 20%), αύξηση της θερμοκρασίας και έξαρση των ακραίων φαινομένων (κυρίως ξηρασίας, καύσωνα, δασικών πυρκαγιών). Επισημαίνεται ακόμα ότι, ως γνωστόν, η γεωργία της Μεσογείου, στην οποία εντάσσεται και η ελληνική γεωργία, χαρακτηρίζεται ευπαθής, εξαιτίας κυρίως των ελλειμμάτων σε νερό ή, καλύτερα, της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων για τη γεωργία, καθώς και εξαιτίας των επιπτώσεων και της ανάγκης προσαρμογής της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στα ακραία φαινόμενα, π.χ. ξηρασίες, καύσωνες, χαλάζι, δασικές πυρκαγιές, ερημοποίηση.

Η συνέχεια σε επόμενο άρθρο με βαρύτητα στον τομέα της υδρολογίας και αντιμετώπισης των πλημμυρών με Β μέρος . Σας ευχαριστώ

Θοδωρής .Ν.Κολυδάς.

[responsivevoice_button voice=”Greek Female”]

Πηγές : Dalezios, N. R. (2014). Evolution of Meteorology: from Aristotle to Satellites. In Kalavrouziotis & Angelakis
(Eds.) Proceedings, Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, IWA, 22-24 March, (pp. 201-211), Patras, Greece.
Δαλέζιος, Ν.Ρ. (2011). Κλιματική αλλαγή και γεωργία : Επιπτώσεις-αντιμετώπιση-προσαρμογή. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 21(1):13-28.
Δαλέζιος, Ν.Ρ. (2005). Αγρομετεωρολογία (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις). 5η έκδοση. Θεσσαλία: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Fleming, J. (Ed.). (1996). Historical Essays in Meteorology-1919-1995. Boston, MA: American Meteorological Society.

WMO. (2010). Guide to Agricultural Meteorological Practices. WMO – No134.
WMO. (2003). Agrometeorology Related to Extreme Events. WMO – No 943.
WMO. (2001). Lecture Notes for training Agricultural Meteorological Personnel (by J. Wieringa & J. Lomas), WMO – No 551.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *