Οι άνθρωποι και οι “πολιτικές” πίσω από την Μετεωρολογία-Μέρος Β’ (το έργο του Αιγηνίτη για το κλίμα)

Από τον 18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα, η έννοια της Φύσης  και του Κλίματος καλούνται να προσδιορισθούν σε νέα … Continue reading Οι άνθρωποι και οι “πολιτικές” πίσω από την Μετεωρολογία-Μέρος Β’ (το έργο του Αιγηνίτη για το κλίμα)