Οι άνθρωποι και οι “πολιτικές” πίσω από την Μετεωρολογία στη Νεώτερη Ελλάδα -ΜΕΡΟΣ Α

Για την Μετεωρολογία οι μεγάλες τομές στον 20ο αιώνα, ήταν η θεμελίωση και η ανάπτυξη της Αριθμητικής Πρόγνωσης του Καιρού καθώς και η … Continue reading Οι άνθρωποι και οι “πολιτικές” πίσω από την Μετεωρολογία στη Νεώτερη Ελλάδα -ΜΕΡΟΣ Α