Η εβδομαδιαία πρόγνωση του καιρού σε ένα λεπτό (από 28 Δεκ 2018)

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Θα μας τα χαλάσει λίγο ο καιρός από Δευτέρα .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *