Η πρόγνωση από το μοντέλο GFS

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Το τελευταίο τρέξιμο του αριθμητικού μοντέλου GFS μας δίνει και αυτό μια ανάλογη άποψη με αυτή άλλων μοντέλων με μικρότερα ύψη υετού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *