Θα συνεχιστεί για τρίτη χρονιά το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  με τίτλο «Ανάλυση…