Θα συνεχιστεί για τρίτη χρονιά το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  με τίτλο «Ανάλυση…

Άγνωστες διαστάσεις προβλέπεται να πάρει στο άμεσο μέλλον η επέκταση στην Ελλάδα της αμερικανικής εταιρείας ταξί, με την ονομασία UBER που χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων, ως…