Έχω αναλύσει πολλές φορές υπηρεσιακώς,  αλλά και με πρόσφατη αρθρογραφία μου τους προβληματισμούς μου για το μέλλον της ΕΜΥ ως αποκλειστικού παρόχου μετεωρολογικής υποστήριξης , αλλά και για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις οικονομικές δραστηριότητες και ειδικά στην έρευνα αγοράς. . Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παροχή αεροναυτικών υπηρεσιών, ενώ είναι πολύ μικρή η παρουσία της ΕΜΥ στην απορρόφηση Ευρωπαικών κονδυλίων Έρευνας .  Παρότι το Προεδρικό Διάταγμα εμπορευματοποίησης της ΕΜΥ  138/2014 αναφέρει ότι τα έσοδα που εισπράττονται  από τον Eurocontrol θα αποδίδονται στην ΕΜΥ,  η υπηρεσία μας εξακολουθεί να μην λαμβάνει από τον EUROCONTROL το ποσό που της αναλογεί  και τα χρήματα  παραμένουν στο ΓΛΚ.  Έτσι,  η ΕΜΥ δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ικανοποιήσει τις  απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1035/2011.  Εδώ πρέπει να τονιστεί , ότι το ΝΔ 721/70  που εφαρμόζεται για την ΕΜΥ , θεωρεί ότι η ΕΜΥ περίπου αποτελεί μια μονάδα των ΕΔ , χωρίς αυτοδυναμία , υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις (άρθρα 9,10,17)  και δεν τηρούνται πλήρως οι διαδικασίες που πρέπει να έχει μια σύγχρονη Υπηρεσία με δικό της προΰπολογισμό (όπως πχ. εφαρμόζεται στην ΥΠΑ ) , όπου τηρούνται επακριβώς οι οικονομικές διαδικασίες σύμφωνα με τα Ευρωπαΐκά πρότυπα .

Σημειώνεται ότι με τον νέο νόμο για την Ελληνική Αεροναυτιλία (N. 4427/2016 ) δίνεται η δυνατότητα μόνο στην ΥΠΑ και την ΑΠΑ να απορροφούν το 80 και 20% αντίστοιχα του ποσού που προέρχεται από τον Eurocontrol.  Με αυτόν τον τρόπο η ΕΜΥ -η οποία εξακολουθεί να παρέχει αεροναυτικές υπηρεσίες- τίθεται έμμεσα εκτός «παιχνιδιού» καταδικασμένη σε οικονομική ασφυξία,. δεδομένου ότι έχει να καλύψει έξοδα πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τις εισφορές της στους διεθνείς Οργανισμούς . Για παράδειγμα στον Eumetsat η ΕΜΥ πληρώνει συνδρομή 4,5 εκατομμύρια που από το 2019 θα αγγίξει το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ!  Εάν αποδίδονταν άμεσα τα χρήματα για τις υποχρεώσεις της προς το προσωπικό της και τις υπηρεσίες που παρέχει , όπως γίνεται στην ΥΠΑ σήμερα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.  Όλα τα παραπάνω έχουν επισημανθεί προς την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και έχει συσταθεί σχετική επιτροπή για να βρεθεί λύση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί άμεσα  και φοβάμαι ότι οδηγούμαστε σε διαδικασίες μετασχηματισμού του φορέα μετεωρολογικής υποστήριξης,. Αυτός ο μετασχηματισμός περιγράφεται στο παρακάτω ξενόγλωσσο κείμενο από τους Michelin ABLEIDINGER και Michael STAUDINGER, Διευθυντές της Αυστριακής υπηρεσίας Austrocontrol  και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Αυστρίας (ZAMG) , οι οποίοι συμμετείχαν πριν 2 χρόνια στη Βιέννη στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Ecma-2015 και ανέλυσαν την δομή των υπηρεσιών τους.

«The current structure of government-regulated meteorological service provision in Austria is presented, detailing the relative roles of the “General” Meteorological Service provided by ZAMG (Central Institute for Meteorology and Geodynamics), and the services for aviation provided under legal designation by the Meteorology Department of the Air Navigation Service Provider Austrocontrol, a limited company owned by the Republic of Austria. Austrocontrol is a company with limited liability, self-financing, with revenues generated by fees charged to the users and employs approximately 1.000 staff, of which around 60 are working in Meteorology. The synoptic network, a numerical model operated with 8 other European countries and special now-casting systems are used by ZAMG for general warning services for the public and special services for different societal sectors, whereas Austrocontrol operates the Weather Radar Network and 3 of the 4 Radiosonde sites. Austrocontrol specializes in providing highly focused special forecasts for the in-house Air Traffic Management, participates in several SESAR Projects with its expertise in the translation and impact conversion of meteorological phenomena and elements into ATM-relevant outcomes, thereby achieving an excellent record in minimizing weather related delays and diversions. The two organizations cooperate in several projects, where ZAMG provides scientific expertise that, combined with the ATM competence of Austrocontrol, results in satisfied customers”

Μία τέτοια εξέλιξη  εάν εφαρμοστεί και στη χώρα μας είναι σαφές ότι θα δρομολογήσει διαδικασίες δημιουργίας ανεξαρτήτου Παρόχου Αεροναυτικών Υπηρεσιών πιθανόν εκτός της ΕΜΥ και που δεν είναι και  σίγουρο ότι αυτός θα βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Αυτό βέβαια είναι μια εκτίμηση.  Αν θέλουμε όμως να προστατέψουμε ουσιαστικά την χώρα μας, οφείλουμε να «θωρακίσουμε» την ΕΜΥ με ένα σύγχρονο Νομικό Πλαίσιο και Οικονομικές διαδικασίες τέτοιες, που θα στοχεύουν στην Οικονομική Ανάπτυξη . Παράλληλα θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές του ανταγωνισμού και η ανεξαρτησία του Παρόχου όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις μας στον Ecomet, και την ΕΕ , όπου υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις και οι οποίες πρέπει  να ληφθούν υπόψιν στον πρόσφατο σχεδιασμό της ΕΜΥ (έχω καταθέσει υπομνήματα) .  Δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και στις Διοικητικές δομές της Υπηρεσίας , όπου στο προσφάτως κατατεθέν οργανόγραμμα της ΕΜΥ εφαρμόζονται τακτικές υπαγωγής των Οικονομικών της Υπηρεσιών της απευθείας στον Διοικητή, παρακάμπτοντας τον Διευθυντή υποστήριξης , αλλά και τον ίδιο τον Υποδιοικητή ! Πρακτικές που θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι οποίες δημιουργούν άλλους συνειρμούς στους πολίτες .

Πριν κλείσω θα αναφέρω επιγραμματικά , ότι η ΕΜΥ θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τον Ερευνητικό της Τομέα και των Εφαρμογών και να περάσει   στο προσωπικό της την «κουλτούρα»  της αναζήτησης εσόδων μέσω των Ευρωπαικών Κονδυλίων,  που παραμένουν αναξιοποίητα. Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών , το οποίο ετησίως  απορροφά κονδύλια  μέσω προγραμμάτων τα οποία ξεπερνούν τα έξοδά του !  

Περισσότερα για τα θέματα αξιοποίησης κονδυλίων αλλά και εφαρμογών σε επόμενο άρθρο . Θα επανέλθω σύντομα.

Comments

  1. Το πλέον σημαντικό, το οποίο και εύκολα μπορεί να διευθετηθεί, με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, είναι η απόδοση των κονδυλίων που αναλογούν στην ΕΜΥ, από την παροχή υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Αν δεν επιλυθεί αυτό το θέμα, ότι οργανόγραμμα και να υιοθετηθεί θα αποτύχει. Από τη στιγμή που η ΕΜΥ είναι Υπηρεσία που ανήκει στο ΥΠΕΘΑ και η Διοικητική Μέριμνα αποτελεί ευθύνη του ΓΕΑ, δια Νόμου, θα πρέπει να μελετηθούν προς εφαρμογή αντίστοιχα οργανογράμματα Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Υπουργείων Αμύνης, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) και της Ιταλικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικά, καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα και αποδίδουν κέρδη από την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Η σύμβαση δε του Met Office με το BBC για το δελτίο καιρού, από μόνη της καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του λειτουργικού του Προϋπολογισμού, ενώ εμείς έχουμε αφήσει το συγκεκριμένο πεδίο »ελεύθερο» προς εκμετάλλευση από ιδιώτες, που δεν κατέχουν ούτε βασικό πτυχίο Μετεωρολόγου. Επιπρόσθετα όταν περικόπτονται όλο και περισσότερο λειτουργικές δαπάνες, μισθοί, επιδόματα, συντάξεις κλπ, δεν είναι »περιττή πολυτέλεια» να υπάρχουν δύο οργανισμοί όπως η ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο με αλληλοκαλυπτόμενα αντικείμενα , οι οποίοι όχι μόνο να μην συνεργάζονται , αλλά να δρουν και ανταγωνιστικά, ο ένας προς τον άλλο; Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για την εφαρμογή των »εξαγγελιών» περί συνεργασίας των Υπηρεσιών, περί κινητικότητας των Υπαλλήλων για την κάλυψη κενών, περί εξορθολογισμού των δαπανών και τα λοιπά συναφή, συμπεριλαμβάνοντας και τα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν στην έρευνα και την παροχή υπηρεσιών. Το θέμα γίνεται τόσο περισσότερο »πολύπλοκο» όσο δεν θέλουμε να ασχοληθούμε για την επίλυσή του με μοναδικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους, για την Κοινωνία και το Κράτος

    1. Πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις και με μεγάλη βαρύτητα καθώς προέρχονται από έναν πρώην διοικητή της ΕΜΥ. Ευχαριστώ θερμά .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *