ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Στα πλαίσια μιας ορθολογικότερης διαχείρισης της ολοένα και  αυξανόμενης εναερίου κυκλοφορίας της αεροναυτιλίας στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  θέσπισε μία σειρά από Κανονισμούς…

Γούλης ο Μετεωρολογούλης

22 Φεβρουαρίου 2017 0

Το τραγούδι "Γούλης ο Μετεωρολογούλης" γράφτηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Μαθαίνω τον καιρό" και είναι αφιερωμένο στην ΕΜΥ  από τους μαθητές του τμήματος Γ1του 10ου…